Healthy reminder for the season

0
9

Magsaya at magdiwang kung Kapaskuhan, subalit Labis na Paginom ng Alak at mga Nakalalasing na Inumin ay Iwasan.

Huwag Magmaneho ng Sasakyan kapag Nakainom ng Alak.

A reminder from DOH and worldngayon.com